تبلیغات
( پایگاه تخصصی انبار ) - سیستم تولید بهنگام Just In Time
( پایگاه تخصصی انبار )
دست به دست هم دهیم به مهر،،،،،،،،،میهن خویش کنیم آباد
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام امیدوارم مطالعه مطالب این وبگاه برایتان مفید واقع شود خواهشمندم در این مسیر مرا یاری کنید و با نظرات خودتون به مطالب وبگاه و یا ارسال مطالب مفیدی در این خصوص که با نام خودتان در وبگاه قرار خواهد گرفت قدمی هر چند کوچک در مسیر تعالی این رشته از صنعت و ایران اسلامی برداریم.

مدیر وبلاگ : محسن مقصودی
نظرسنجی
نظر شما در خصوص جایگاه بخش انبار در صنعت ایران چیست؟

مقدمه
سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) یكی از پیشرفته ترین سیستمهای برنامه ریزی است كه در صدر هرم سیستمهای نوین برنامه ریزی و كنترل تولید قرار گرفته است

  تاریخچه ی تولید به موقع

تولید به موقع یك فلسفه ی مدیریت ژاپنی است كه از اوایل دهه ی 1970 در بسیاری از مؤسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرار گرفت . این فلسفه نخستین بار توسط تائیچی اونو در شركت تویوتا به عنوان ابزاری برای بر آورده ساختن خواسته ی مشتری با حداقل تاخیر معرفی و به كار گرفته شد . به همین دلیل ، تائیچی اونو اغلب پدر سیستم تولید بهنگام نامیده می شود .

كارخانجات تولید تویوتا اولین محلی بودند كه نظام تولید بهنگام در آنها مطرح گردید . این سیستم در طول بحران نفتی سال 1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت و پس از آن توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید .

شوك نفتی و كاهش فزاینده ی سایر منابع طبیعی ، محرك اصلی انتخاب سراسری سیستم تولید بموقع بود . تویوتا توانست از طریق یك روش مدیریتی متفاوت با آنچه كه در زمان خود مرسوم بود چالشهای روز افزون برای بقا را پشت سر بگذارد . این روش بر روی افراد ، كارخانجات و سیستمها متمركز بود . تویوتا فهمیده بود كه سیستم تولید بموقع تنها زمانی موفق خواهد شد كه هر فرد در سازمان در اجرای آن مشاركت داشته باشد و كارخانه و فرایندها برای حداكثر ستانده و بهره وری سازماندهی شوند و برنامه های كیفیت تولید برای برآورده ساختن تقاضای واقعی زمان بندی گردند .

اگرچه در آغاز كار این سیستم به عنوان روشی برای كاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود ولی امروزه به یك فلسفه ی مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یك سری جامع از اصول و تكنیكهای تولید گسترش یافته است .

عناصر تولید به موقع

تولید به موقع شامل اجزایی است كه باید با هم ادغام شوند تا به صورت هماهنگ جهت دستیابی به اهداف JIT عمل نمایند .

این اجزا در اصل شامل منابع انسانی ، خرید ، فرایند تولید ، برنامه ریزی و وظایف هماهنگی در یك سازمان می گردند .

1- مشاركت كاركنان : جلب حمایت و موافقت تمامی كاركنانی كه در دستیابی به اهداف سازمانی نقش دارند یك اصل كاملاً ضروری در موفقیت Just In Time است . حمایت و توافق می تواند از طریق سهامداران و مالكین شركت ، مدیریت ، دولت و سازمانهای كارگری و … جلب شود .

2- كارخانجات : برای ملحق شدن به سیستم تولید به موقع باید تغییرات بسیاری در كارخانجات ایجاد گردد . این تغییرات شامل تغییرات در جانمایی كارخانه ، سیستم كشش تقاضا ، كارگران چند مهارته ، كانبان ، خودكنترلی ، برنامه ریزی مواد مورد نیاز و بهبود مستمر و … هستند .

3- سیستمها : سیستمهای درون یك سازمان به تكنولوژی و فراینهای مورد استفاده برای ارتباط ، برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها و مواد اولیه مورد استفاده در تولید اطلاق می شود .

دو نمونه از این سیستمها برنامه ریزی مواد مورد نیاز و برنامه ریزی منابع ساخت هستند .

در سیستم تولید به موقع ، كیفیت از اهمیت فزاینده ای برخوردار است و به همین دلیل بكارگیری كنترل كیفیت فراگیر یك جزء اضافه شده به Just In Time است . كیفیت فراگیر به معنی تاكید بر این نكته است كه محصول را باید از همان آغاز به طور سالم تولید نمود و این با روش سنتی بعد از وقوع ، تضاد قابل توجهی دارد .

 

اهداف اصلی تولید به موقع

برای تولید به موقع سه هدف اصلی وجود دارد كه این اهداف در ماهیت عمومی متجانس هستند و می توان آنها را در سازمانها و صنایع مختلف كه با یكدیگر تفاوت زیادی دارند انتخاب و به كار گرفت .

*                    افزایش میزان بهره وری در فرایند تولید

*                    افزایش توانایی سازمان برای رقابت با شركتهای رقیب و حفظ قابلیت رقابت در بلندمدت

*                    كاهش سطح مواد ، زمان و كار در فرایند تولید

سه هدف عمومی بالا برای هر شركتی قابل اجرا هستند : ولی به هر حال ، چندین هدف دیگر نیز وجود دارند كه ممكن است مختص هر سازمان باشند . اهداف برای هر سازمان در اولویت و اهمیت آنها مختصر می شوند .این اهداف دارای طیف زمانی بلند و كوتاه مدت هستند و شامل موارد زیر می شوند :

شناسایی و پاسخگویی به نیازهای مشتری

تطبیق منطق كاری ژاپنی با هدف گذاری بهبود مستمر

طراحی كارخانه برای حداكثر بهره وری و سهولت تولید

هدف گذاری برای ارتباط هزینه كیفیت بهینه

كاهش اتلاف های غیر ضروری

هدف گذاری برای ایجاد اعتماد در بین عرضه كنندگان

 

محدودیتهای سیستم تولید به موقع

اگرچه مزایای استفاده از سیستم تولید بموقع بسیار زیاد هستند و در اكثر مواقع جای هر محدودیت ممكن را می گیرند ، چند نقیصه ی این سیستم به طور خلاصه در زیر می آید .

*                    حذف ذخیره های احتیاطی كه در روش سنتی نقش یك موجودی ایمنی را برای شركتها ایفا می كردند .

*                    سطح مشاركت تعیین شده در سازمانهای ژاپنی كه نظام تولید به موقع را اجرا كرده اند با میزان مشاركت مورد نیاز برای ارضای كارگران در غرب سازگار نیست و این ایجاد مشكل می كند .

*                    كاهش استقلال افراد یكی دیگر از محدودیتهای این سیستم است كه بیشتر به محدود شدن زمان چرخه ی تولید یا زمان بین فعالیتهای تكراری نسبت داده شده است .

*                    مقاومت در برابر تغییر ممكن است در دو سطح مقاومت منطقی و مقاومت احساسی صورت گیرد .

*                    مغایرتهای فرهنگی و … ..

 

پیش نیازهای یك برنامه JIT

پیش نیازها برای یك برنامه JIT در برگیرنده ی تمامی فعالیتها و آماده سازی مورد نیاز یك سازمان قبل از مبادرت به اجرای برنامه ی JIT می باشد . این موارد نوعاً شامل ارزیابی كارخانه ، نفوذ مدیریت ، فعالیتهای بهسازی محیط كار و انعطاف پذیری سازمانی می شوند .

 

برنامه ریزی سیستم تولید به موقع

درصد زیادی از عدم موفقیتهای مربوط به سیستم تولید به موقع به دلیل عدم اجرای آن بر اساس یك برنامه ی كامل مشخص می باشد . بنابراین می بایست ساختار یك برنامه را جهت اجرای سیستم تولید بموقع همانند الگوی زیر تعریف و ایجاد نمود ، سازماندهی برنامه متشكل از :

الف : آگاهی و مطالعه پیرامون سیستم تولید به موقع

ب : تشكیل كمیته راهبری

ج : تشكیل گروه ارزیابی

د : برنامه ی مشاركت كاركنان

ه : در این مرحله ارزیابی استراتژیك سازمان می بایست صورت پذیرفته و فرصتهای به وجود آمده تعیین گردد . پس از این طراحی فعالیتها و اقدامات اصلاحی به شكل كامل برای پروژه بهبود در شركت شكل خواهند گرفت .

رویكردها و اصول سیستم تولیدی JIT

هنگامی كه اصطلاح Just In Time برای اولین بار در فرهنگ مدیریت استفاده شد، می توانست معانی مختلفی برای افراد مختلف داشته باشد. سیستم تولیدی JIT ازنظر اینكه درجهت كاهش ضایعات گام برمی دارد یك رویكرد مدیریت عملیاتی و ازاین نظر كه یكی از اهداف آن بهبود كارایی و كیفیت است ، یك رویكرد مدیریت تكنیكی به شمار می رود. ازطرفی بعضی ها آن را به دلیل اینكه سیستم تولیدی J IT یك مفهوم تولید جامع است رویكرد استراتژیك نامیده اند. درعمل سیستم تولیدی JIT قبل از آنكه رویكرد عملیاتی ، تكنیكی و یا استراتژیك باشد یك راهكار برای تسهیل عملیات است .

هدف اصلی سیستم تولیدی JIT می تواند حاوی یك سری اصول شناخته شده موردنیاز برای موفقیتهای عملیاتی شركتهایی باشد كه دارای رقبای زیادی هستند. این اصول از ژاپن شروع شد و بعدها در ایالات متحده درجهت مدیریت موجودیها رشد پیداكرد. این اصول بعدها در سایر جنبه های مدیریت مثل مدیریت تولید و مدیریت كیفیت به كارگرفته شد. همان طور كه موفقیت سیستم JIT به عوامل داخلی سازمان بستگی دارد به مشاركت عوامل خارج از سازمان مثل فروشندگان و عرضه كنندگان مواد نیز نیازمنداست . در طول دهه 1980 تاكید اساسی بیشتر بر روی منابع انسانی سیستم J IT وهمچنین محیطی بود كه عوامل انسانی در آن كار می كنند. لذا در این زمان Just In Time بر روی كاركرد خدماتی و اداری توسعه پیدا كرد.

 

رویكرد مدیریت تولیدی JIT
ازنظر رویكرد مدیریت تولید سیستم تولیدی JIT ، اصطلاح JUST IN TIME معمولا به این معنی است كه خرید مواد خام و سایر قطعات تولید فقط در زمان مصرف این مواد قطعات در فرایند تولید، از فروشندگان تحویل شوند. و ازطرفی تولید زمانی انجام خواهدشد كه سفارش از مشتری گرفته شود به همین خاطر این سیستم تولید رااصطلاحا سیستم كشش تولید "تقاضا" نیز نامیده اند، زیرا تا مشتری تقاضا نكند تولیدی انجام نمی شود و لذا عكس سیستم تولیدی سنتی است كه در آن مواد تاحد ممكن به فرایند تولید تزریق می شود و فرایند نیز تاحد ممكن تولید می كند.

رویكرد مدیریت تولید سیستم JIT دارای اصول متعددی است . اگر شركتی بخواهداین رویكرد را در فرایند تولید خود به كار اندازد بایستی تمام این اصول را تا حد امكان پیاده كند:

تهیه فهرست و جدول تولید روزانه ;

تهیه یك جدول تولیدی كه از قابلیت انعطاف برخوردار باشد;

به كارانداختن سیستم كشش تولید "تقاضا" و حذف ضایعات ;

بهبود و توسعه میزان انعطاف تغییرات انواع محصولات ;

بهبود و توسعه ارتباطات فكری كاركنان تولید;

كاهش هزینه های راه اندازی تولیدی ;

دادن اختیارات به كارگران تولید، درجهت تعیین جریان تولید;

تهیه جدولی برای مواقعی كه تولید در كمتر از ظرفیت كامل است ;

افزایش استانداردهای پردازش و تولید محصول ;

شناسایی مداوم و اصلاح همه مشكلات مدیریتی تولید.


رویكرد مدیریت موجودی های JIT

مدیریت موجودی ها در سیستم JIT براین اساس استوار گردیده است كه میزان موجودی ها اعم از مواد، كار در جریان ساخت و كالای ساخته شده تاحد ممكن در سطح بسیار پایین "حتی درحد صفر" نگه داشته شود. مواد فقط زمانی كه به آن نیاز است ازفروشندگان مواد دریافت شود. میزان اقدام به تولید به نحوی انتخاب شود كه از به وجودآمدن كار در جریان ساخت جلوگیری كنند "كه بستگی به سرعت تولید دارد كه درقسمت بعدی توضیح داده می شود" و نهایتا اگر تولید براساس تقاضای مشتریان باشد"مدیریت تولید" هرگز موجودی كالای ساخته شده نخواهیم داشت .

فلسفه مدیریت موجودی ها: در سیستم تولیدی JIT بر این اساس بوده كه در تولید یك محصول یكسری فعالیتهایی وجود دارد كه هیچ گونه ارزشی به محصول تولیدشده نمی دهند بلكه فقط هزینه های آن را بالا می برند و ازطرفی بعضی فعالیتها هستند كه ازابتدا تا انتها درجهت افزایش ارزش محصول هستند، فعالیتهای غیرارزشی مثل هزینه های انبارداری ، هزینه های راه اندازی دستگاهها و ماشین آلات ، فعالیتهای مربوط به بازرسی مواد و كنترل كیفیت محصول ، زمانی كه كارگران و ماشین آلات بیكار هستند و فعالیتهای ارزشی همان فعالیتهایی است كه مستقیما بر روی محصول و درجهت پردازش و تكمیل آن انجام می شود. این فعالیتها اگر انجام نشود محصول نیز به وجود نخواهد آمد درصورتی كه درخصوص فعالیتهای نوع اول "غیرارزشی " وجود یا حذف آن اثری بربه وجود آمدن یا نیامدن محصول ندارد.

حال باتوجه به این توضیحات ، مدیریت موجودی ها قصد دارد با حذف موجودی ها ، هزینه های بالای انبارداری را به كلی حذف كند و این خود میسر می شود زمانی كه اصول زیر در مدیریت موجودی ها رعایت شود:

تمركز بر روی موجودی صفر;

یافتن عرضه كنندگان قابل اطمینان ;

كاهش در حجم سفارش مواد و افزایش تكرار سفارش مواد;

بهبود راههای به كارگیری موجودی ها;

كاهش زمان تحویل سفارش مواد;

قابلیت انعطاف سفارشات مواد.


همان طور كه پیداست حائزاهمیت است كه با فروشندگان مورداعتماد برای رسیدن به كیفیت بالا "مدیریت كیفیت " و تحویل به موقع مواد و به مقدار مورد درخواست ما،ارتباط برقرار كنیم .


رویكرد مدیریت كیفیت سیستم JIT

این رویكرد بر این مهم اشاره دارد كه سیستم تولیدی JIT صرفنظر از سایر رویكردهایش گامی اثربخش در كنترل هزینه های محصول هستند. بدون اینكه از كیفیت محصول كاسته شود، این امر تاحدی ازطریق ارتباط دائمی با تعدادی محدود ازفروشندگان منتخب میسر می شود. این ارتباط از این جهت مهم است كه برای رسیدن به كیفیت بالا و بلندمدت ، لازم است مواد با كیفیت و بدون نقص دریافت شود حتی اگرقیمت خرید این مواد حداقل ترین نباشد. بنابراین اگر كیفیت مطرح است هزینه موادخام نباید فاكتور مهم و تعیین كننده ای در انتخاب فروشندگان مواد اولیه باشد. درحقیقت قیمتهای خرید بالاتر، در بلندمدت باعث بهبود كیفیت و صرفه جویی در هزینه ها می شود.برای نمونه اگر یك فروشنده مواد اولیه توانایی تحویل مواد با كیفیت را به طور دائمی تضمین كند از این بابت تولیدكننده می تواند زمان صرف شده و به تناسب آن هزینه هایش در بازرسی و آزمایش مواد را كم كند.
ازطرفی بالابردن كیفیت علاوه بر برقراری ارتباط با فروشندگان ، با عامل مهمتری همچون استقرار موفق سیستم JIT نیز بستگی دارد. برای رسیدن به هدف حداقل ضایعات و نقایص ، كیفیت بایستی در طول طراحی تولید مطرح باشد و نه اینكه تولیدكنیم و سپس دنبال كشف نقایص و ضایعات باشیم . موفق بودن J IT بستگی زیادی به میزان ضایعات ایجادشده طی فرایند تولید دارد. اگر در هر مرحله از تولید ضایعاتی رخ دهد فرایندهای بعدی با مشكل روبرو خواهندشد و كل سیستم دچار اختلال خواهدشد،لذا لازمه این سیستم این است كه خود كارگران اصلاح كننده سیستم باشند و ضایعات رادرحین تولید كشف كرده و نسبت به اصلاح سیستم "چه مربوط به ماشین آلات باشد وچه مربوط به كارگران " اقدام كنند.

تاكید اصلی این رویكرد بر روی حذف زیانهای تولید ناشی از ضایعات و نقایص است به طوری كه در سیستم های سنتی تولید در بعضی موارد ضایعات ایجادشده درمرحله ای ممكن است در چندین مرحله بعد تولید، كشف شود و تمام وقت آن مراحل ،صرف كشف و شناسایی ضایعات و نقایص مراحل قبل شود.

باتوجه به اهداف این رویكرد لذا لازم است كه در خصوص رسیدن به این هدف اصول زیر رعایت شود:

تعهدات بلندمدت به داشتن سعی و تلاش درجهت كنترل كیفیت و داشتن مسئولیت هر شخص در برابر كیفیت ;

داشتن فرایند كنترل پی درپی طی فرایند تولید محصول ;

استفاده از روشهای كنترل كیفیت آماری برای به تصویر كشیدن كیفیت محصول ;

الزام در خود اصلاح كردن نقایص به وسیله خود كارگران ;

قدرتمندكردن كارگران ازطریق تسهیم اختیارات كنترل كیفیت محصول ;

ملزم كردن كارگران برای انجام یكنواخت تعمیرات و خرابی دستگاهها و ماشین آلات ;

بالابودن دید مدیریت سطوح بالا به عامل كیفیت ;

ارتباط محكم و پایدار با فروشندگان محدود برای تحویل مواد با كیفیت .


عامل زمان و سرعت در JIT

سرعت تولید یك عامل بسیار مهم در سیستم تولید JIT است كه هم از لحاظ رویكرد موجودی ها و هم از لحاظ رویكرد كیفیت حائزاهمیت است به عبارتی همیشه اقدام به تولید زیاد و وجود داشتن تعدادی زیاد محصول طی فرایند تولید باعث می شود كه قسمتی از محصول تكمیل و قسمتی به عنوان كار و جریان ساخت باقی بماند "رویكردموجودی ها" ازطرفی اقدام به تولید زیاد و به جریان انداختن محصولات زیاد باعث می شود كه اگر یك نقص در فرایند ابتدای تولید وجود داشته باشد و این نقایص درمراحل بعد كشف شوند، مقادیر زیادی از محصولات ما مشمول این نقص خواهندشد"مدیریت كیفیت " و زیانهای غیرقابل جبرانی به ما خواهند زد. لذا سیستم تولید JIT پیشنهاد كرده كه اگر ما نرخ تولید را ثابت نگه داریم و تعداد اقدام شده به نصف تقلیل پیداكند، سرعت تولید دوبرابر می شود.

كاهش زمان موردنیاز به برآورد و پاسخگویی به سفارشات تولید "رویكرد مدیریت تولید";
كاهش میزان كار و جریان ساخت تاحد ممكن "رویكرد موجودی ها";

كاهش نقایص تولید چون اگر نقصی در واحدها، شروع شده باشد و بعدا شناسایی شود، باعث می شود تعداد واحدهای كمتری شامل نقص فوق شوند.
باتوجه به توضیحات فوق مشاهده می شود كه با افزایش سرعت تولید، زمان عبوركالا از فرایند تولید كم می شود. به عبارت دیگر افزایش سرعت تولید رابطه عكس با زمان لازم برای تكمیل یك واحد دارد.

 مدیریت كارخانه برای تولید بموقع

اجرای یك سیستم تولید بموقع نیازمند آن است كه جانمایی كارخانه برای تسهیل در انعطاف پذیری و تماس كارگر تغییر داده شود . جانمایی كارخانه به صورت گسترده دربرگیرنده ی ماشین آلات و تجهیزات و به مفهوم تخصصی نمودن فعالیتها و سازمان به وسیله فرایندها و محصولات است .

در كارخانه ای كه جا نمایی تولید بموقع اجرا شده باشد ماشین آلات بر اساس جریان محصولات تنظیم خواهد شد . هر محصول در تعدادی از مراحل تولیدی تولید می شود كه در آن تناوب فرایندی مورد نیاز انجام می شود . قطعاتی كه توسط عرضه كنندگان تامین می شوند وارد فرایند تولید می گردند و به قطعات یدكی در فرایند بموقع تبدیل می شوند . سپس قطعات یدكی برای تولید محصول نهایی به هم مونتاژ می گردند تا محصول نهایی برای مشتری حمل شود . هدف اولیه از تولید بموقع دستیابی به استاندارد بالا در بهره وری تولید است . بهره وری شامل تولید یك محصول بهتر با زمان ، ضایعات و تلاش كمتر است . كاهش زمانهای انجام تولید و فضای مورد نیاز برای موجودی و عملیات ، دو قدم اصلی برداشته شده برای انجام تولید بموقع است . كاهش زمان و فضا در تولید می تواند به طور مؤثری از طریق بكارگیری تولید سلولی انجام شود . تولید سلولی می تواند به بهترین شكل و به عنوان ارتباط بین عملیات بر اساس وابستگی های مختلف قطعات ، و شباهت فرایند تولیدی ، در مقابل گروه بندی سنتی ماشین آلات ، بر اساس توانایی وظیفه ای همانند درل ها در یك دپارتمان و ماشینهای تراش در قسمت دیگر انجام شود .

اندازه گیری كارایی در JIT

همان طور كه قبلا گفته شد زمان ، عامل بسیار مهم در سیستم J IT است . بنابراین اندازه گیری زمان می تواند راهنمایی درجهت اطمینان از انجام وظایف و عدم وجود موانع بر سر راه تولید باشد.

مدت زمانی كه لازم است یك محصول فرایند تولید را طی كند تا به محصول نهایی تبدیل شود، سیكل زمانی تولید نامیده می شود. این سیكل زمانی شامل چهار عنصر جداگانه است :

زمان پردازش و تولید محصول ;

زمان انبارداری و نگه داشته شدن محصولات پشت ماشین آلات ;

زمان حركت و نقل و انتقالات تولیدات بین واحدهای تولیدی ;

زمان بازرسی و كنترل كیفیت .

ازمیان این چهار زمان فقط زمان پردازش و تولید برای محصول ارزش ایجاد می كند وسایر عناصر نه تنها هیچ ارزشی به محصول نمی دهند بلكه هزینه زا نیز هستند.


برای اندازه گیری كارایی سیستم تولید JIT از نسبتی به نام نسبت كارایی تولید استفاده می شود. این نسبت زمان صرف شده در فعالیت هایی كه افزایش ارزش ایجاد می كنند رابه طور درصدی از كل سیكل زمانی بیان می كند به شرح زیر است :
نسبت كارآیی=زمان پردازش و تولید/سیكل زمانی*100

هدف از نسبت كارایی یك زنگ خطر است برای مواقعی كه زمانهای غیرافزاینده ارزش زیاد هستند. بهبود این نسبت مطمئنا روی هزینه ها اثر می گذارد.نتیجه گیری

باتوجه به مطالب ارائه شده به نظر می رسد اصول و مبانی ارائه شده در هر سه رویكرد سیستم تولید به موقع ، آن قدر برای هر رویكرد اساسی هستند كه در صورتی كه یك اصل از این اصول چشم پوشی شود، اهداف آن رویكرد حاصل نخواهد شد. درعمل برای پیاده كردن یك سیستم تولیدی به موقع ، از هر رویكردی كه باشد، شاید عمل كردن به بسیاری از این اصول مقدور نباشد. ولی هر چقدر از این اصول رعایت نشود سیستم تولید به موقع از كارایی لازم برخوردار نخواهدبود. متاسفانه در كشور ما، اجرای بعضی ازاین اصول باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی غیرممكن است . البته به این معنی نیست كه چون نمی توانیم بعضی از این اصول را اجرا كنیم پس از كل سیستم ت و لید به موقع چشم پوشی شود بلكه باید با اجرای همان چند اصول ممكن نیز، بعضی از مزایای این سیستم رااستفاده كنیم

نوع مطلب : سیستم های انبار، 
برچسب ها : سیستم تولید بهنگام، Just In Time، انبار، استخدام انبار، انباردار، وبگاه تخصصی انبار، سیستمهای نوین در انبار،
لینک های مرتبط :
محسن مقصودی
پنجشنبه 18 اسفند 1390
یکشنبه 6 اسفند 1396 09:57 ب.ظ
سلام، من به طور مرتب به موضوعات جدید وارد می شوم. سبک طنز آمیز شما عالی است، کار خوب را ادامه دهید!
جمعه 4 اسفند 1396 06:04 ب.ظ
شما در واقع یک وب مستر خوب هستید سرعت بارگذاری وب سایت شگفت انگیز است.
به نظر می رسد که شما در حال انجام یک ترفند متمایز هستید. همچنین، محتویات شاهکار هستند.
شما یک کار با شکوه در این موضوع انجام داده اید!
جمعه 17 آذر 1396 09:49 ب.ظ
Remarkable things here. I am very satisfied to peer your post.
Thanks a lot and I'm taking a look ahead to contact you. Will you please
drop me a e-mail?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
سوابق کاری و تحصیلی محسن مقصودی آگهی استخدام,استخدام دولتی,استخدام 93,استخدام بانک,استخدام آموزش پرورش,استخدام استانداری ها,استخدام مهندس

شیرین سو

به پایگاه تخصصی انبار خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای ( پایگاه تخصصی انبار ) محفوظ است